Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Uz 111. obljetnicu rođenja svećenika iz Gacka vlč. dr. Đure Gračanina
2010-03-05
Na blagdan sv. Ivana Josipa od Križa, 5. ožujka, prije 111 godina u Gacku, župa Nevesinje, rođen je vlč. dr. Đuro Gračanin, svećenik, sveučilišni profesor, dekan fakulteta, pisac, prevoditelj te suradnik nekolicine katoličkih časopisa. Vlč. Gračanin rođen je 1899., u godini osnutka župe Nevesinje, od kada njezini župnici svećenici pastoriziraju i katoličku zajednicu na području Gacka.
 
Rođen je u radinoj i poduzetnoj činovničkoj obitelji koja je, iz sedmero braće, trojicu podigla u sveučilišne profesore. Nakon završetka osnovnoga školovanja u rodnom Gacku, Gračanin odlazi na daljnju izobrazbu u Sarajevo, gdje je u srpnju 1920. završio trgovačku akademiju. Potom se upućuje u Pariz, koji je na neki način bio prekretnica u njegovu životu. Naime, u Parizu, gdje najprije studira pravo i izvoznu trgovinu, upoznaje Ivana Merza, našega blaženika. O poznanstvu s bl. Merzom napisao je djelo “Moje uspomene na ličnost dr. Ivana Merza”, objavljeno 1933. u Sarajevu. 
 
Potaknut primjerom i riječju Ivana Merza, Gračanin je u Parizu upisao studij filozofije na tamošnjem Katoličkom institutu, a potom je doktorirao na temelju radnje La personalité morale d'après Kant. Radnju je izdao u Parizu 1935., a predgovor je napisao poznati francuski katolički filozof Jacques Maritain. Na istom Katoličkom institutu završio je i četiri godine teologije (1925.-1929.) s licencijatom i završnim doktorskim ispitima. U rujnu 1929. stupio je u svećeničku službu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Službovao je u Sarajevu. Najprije je bio prefekt u Napretkovu konviktu “Kralj Tomislav”. Od 1930. do 1933. bio je profesor filozofije i pedagogije na Ženskoj učiteljskoj školi u Zavodu sv. Josipa.
 
God. 1935. doktorira na Bogoslovskom fakultetu u Zagrebu radnjom o Bergsonu “Moderni filozof, branitelj kršćanstva” (izdano u Sarajevu 1935).Sve do 1937. bio je kateheta u više sarajevskih škola i gimnazija. U vrijeme dok je boravio u Sarajevu, katolička đačka mladež uglavnom se okupljala u Marijinoj kongregaciji koju su vodili oci isusovci. Tu je dobio prvu duhovnu kulturu i definitivnu vjerničku fizionomiju.   
 
U zimskom semestru 1934./35. predavao je filozofsku sociologiju na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu. Od 1932. do 1937. bio je urednikom Vrhbosne, a 1935. preuzeo je uredništvo knjižnice za duhovni život Vrelo života. U rujnu 1937. počeo je predavati na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, nakon što je u lipnju bio izabran za privatnoga docenta. Za redovitoga profesora izabran je u siječnju 1941. Dekansku službu obnašao je dvije godine (1941.-1943.). Bio je više godina sveučilišni propovjednik u akademskoj crkvi sv. Katarine na Griču. Također, više godina bio je suurednikom Bogoslovske smotre. Uredio je i njezin prvi poratni broj. Zbog bolesti pošao je u mirovinu 30. kolovoza 1971., i to nakon što je aktivnom radu na fakultetu posvetio pune 34 godine života. Stoga se može smatrati izobraziteljem čitave generacije hrvatskih svećenika i teologa.
 
Za svoju katedru osnovnoga bogoslovlja napisao je dva djela koja u svojoj konačnoj obradbi nisu izdana tiskom već ciklostilom samo zbog tadašnjih izdavačkih neprilika. To su djela Vjerodostojnost objavljene religije i Crkva Kristova, koja se mogu smatrati prvim cjelovitim prikazima te struke na hrvatskom jeziku. Uza svoje glavne predmete, dr. Đuro Gračanin njegovao je na fakultetu crkveno govorništvo i homiletiku. I za to je napisao solidna skripta Temelji govorništva, koja je izdao u Zagrebu 1968., te Verbum Dei vivi. Osim navedenih časopisa, kao pisac sudjelovao je i u Franjevačkom vjesniku, Duhovnom životu i drugdje.
 
Dr. Gračanin bio je svećenik i čovjek snažnih opredjeljenja i izgrađena kršćanskoga nazora, poglavito tomističke orijentacije. Osim izrazito stručnih interesa, njega je poglavito zanimala svećenička egzistencija. Kao kolega i svjedok pariških dana angažiranoga kršćanina dr. Ivana Merza, i Gračanin je gajio osjećaj za katolički laikat. Posebno je vrijedna njegova urednička i prevoditeljska aktivnost u Vrelu života. Tu su mu svi dužnici: i svećenici, i redovnici, i laici. On je izdanjima Vrela života unio među Hrvate nova, svježija i autentičnija duhovna strujanja koja su omogućila nove i veće duhovne zanose.
 
Gačanin dr. Đuro Gračanin preminuo je 13. prosinca 1973. u Zagrebu, a pokopan je 15. prosinca na groblju Mirogoj.
 
 
Izvori:
- P. Vrankić i M. Zovkić, Katolička crkva u Sarajevu, Sarajevo, 1984.
- Gdje su oni stali, mi nastavljamo, Sarajevo, 2007., str. 48-49.Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap