Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Župnik
Luburić don Ante (1999. - )
 
Rođen 3. srpnja 1955. u Studencima.
Roditelji: Ivan i Vida rođ. Vučić.
Kršten: 10. srpnja 1955. u Župskoj crkvi Srca Isusova u Studencima.
Krizman: 13. srpnja 1965. u Župskoj crkvi Srca Isusova u Studencima od Petra Čule, biskupa.
Osnovnu školu započinje u Dračevu (1. r.) pohađa u Studencima (2.-4. r.) i Ljubuškom (5.-8. r).
Kao sjemeništarac Mostarsko-duvanjske biskupije boravio u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu od 1969.-1973. i pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati gdje je maturirao 20. lipnja 1973. godine.
Filozofsko-teološki studij započinje na Vrhbosanskoj visokoj filozofsko-teološkoj školi u Sarajevu 1973.-1977.
U tom razdoblju 1975.-1977. sliži i vojnu obvezu u Tuzli (kasarna 'Gradina').
Te godine, po završetku vojne obveze, šalje ga biskup Čule na bogoslovske studije na Katoličko sveučilište u Eichstätt/Bayern u Njemačku.
Diplomirao 03. prosinca 1980. Tema diplomskog rada kod prof. Michaela Saybold iz Dogmatske teologije bila je «Herz-Jesu-Verehrung. Geschichtlicher Überblick sowie Ort und Theologie der Herz-Jesu-Thematik in dogmatischen Handbüchern der letzten 100 Jahre“
Đakonsko ređenje je primio 13. listopada 1979. u sjemenišnoj crkvi Anđela Čuvara u Eichstättu po rukama Aloisa Bremsa, biskupa eichstetskog, a prezbiterat 15. kolovoza 1980. u župskoj crkvi Uznesenja B. D. Marije Klepci-Dračevo po rukama mons. Petra Čule, biskupa mostarsko-duvanjskoga (posljednji njegov ređenik). Mladu Misu je slavio 17. kolovoza 1980. u Studencima.
Službe:
-    1980. - 8. prosinca, dekretom br. 845/1980. imenovan tajnikom Biskupije;
-    1981. - 3. ožujka, dekretom br. 178/1981. imenovan bilježnik Biskupijskog ženidbenog suda I. stupnja;
-    1986. - 20. kolovoza, dekretom br. 661/1986. razriješen službe tajnika biskupije i poslan na studij crkvenog prava u Rim;
-    1988. - 22. lipnja, postigao licencijat iz Crkvenog prava na Papinskom Lateranskom sveučilištu u Rimu kod prof. Jose' F. Castano s radnjom na temu: Il conforto tra il diritto matrimonialis canonico e quello civile nella Jugoslavia riguardo agli impedimenti di eta', consanguineita' e affinita'
-    1988. - 20. kolovoza, dekretom br. 779/1988. ponovno imenovan tajnikom Biskupije;
-    1988. - 05. rujna, dekretom br. 862/1988. imenovan biskupijskim direktorom Papinskih misijskih djela;
-   1992. - 11. rujna, dekretom br. 758/1992. imenovan Kancelarom Biskupskog ordinarijata u Mostaru;
-    1992. - 16. studenoga imenovan članom Ordinarijata;
-    1993. - 25. siječnja imenovan ekonomom biskupije;
-    1993. - 4. kolovoza, dekretom br. 835/1993. ponovno potvrđen u službama Kancelara dijecezanske kurije, članom Ordinarijata i Ekonomom biskupije, , i imenovan ravnateljem Dijecezanskog caritasa 'ad interim' ;
-   1995. - 30. rujna, dekretom br. 1126/1995. imenovan 'promicateljem pravde i braniteljem veze' u Biskupijskom sudu;
-    1996. - 28. listopada, dekretom br. 1475/1996. imenovan, uz sve službe naprijed navedene, 'Biskupovim osobnim delegatom za župu Trebinje';
-     1997. - 28. listopada, dekretom br. 1361/1997. imenovan župnikom župe Trebinje;
-     1998. - 31. kolovoza, dekretom br. 898/1998. imenovan dekanom trebinjskog dekanata;
-    1999. - 27. veljače, dekretom br. 240/1999. imenovan, uz sve službe naprijed navedene i upraviteljem prognane župe Nevesinje;
-    2001. - 17. veljače, dekretom br. 168/2001. imenovan članom Nadzornog odbora Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan;
-     2003. - 12. srpnja, dekretom 942/2003. imenovan vice-ravnateljem Svećeničkog doma u Mostaru;
-     2004. - 20. kolovoza, dekretom BK BiH 384/2004. imenovan članom Vijeća BK BiH za ekumenizam, – prema novom Statutu BK BiH, 9. prosinca 2005. imenovan članom istog Vijeća na 5 godina;
-     2005. - 20. listopada, dekretom br. 1696/2005. potvrđen za člana Nadzornog vijeća Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan;
-     2008. - 23. veljače, dekretom br. 271/2008. imenovan promicateljem pravde pri svjedočenju o poginulim i nestalim franjevcima u vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata;
-     2009. - 17. kolovoza, dekretom br. 987/2009. razriješen je službe župnika u Katedrali u Trebinju i imenovan župnikom u Nevesinju;
-     2009. - 17. kolovoza, dekretom br. 989/2009. imenovan je Biskupovim osobnim delegatom za graditeljsku djelatnost u Trebinju, Stocu, Stjepan Krstu i Nevesinju, te mu je ostavljena služba dekana Trebinjskoga dekanata;
-      2009. - 28. kolovoza, dekretom br. 1066/2009. razriješen je službe glavnoga urednika Službenoga vjesnika.
-        2009. - 2. prosinca, potvrđen u službi Biskupijskog ekonoma ad quinquenium br. 1468/2009.
-    2010. – 6. studenoga, dekretom br. 1465/2010. kao Župniku Župe Nevesinje dobio posebno ovlaštenje da preuzme svu pastoralnu skrb za Foču, Čajniče i Rudo (Staro), koja su do sada bila pod crkvenom jurisdikcijom vrhbosanskoga nadbiskupa, kao i za ostala mjesta u sjeveroistočnoj hercegovačkoj dijaspori – Gacko i Kalinovik – koja su od utemeljenja župe Nevesinje gravitirala tom središtu.
 
Imendan slavi: 13. lipnja – sv. Ante Padovanski
Adresa:
Biskupski ordinarijat, Nadbiskupa Čule, b.b., 88000 Mostar, p.p. 54
Župni ured, Ul. Nemanjića, b.b., 88280 Nevesinje
Telefon: -
Mobitel: 063/312-639
e-mail: kancelar@cbismo.hr
 
Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap