Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Grga Martić (1972. - 1977.)
Fra Grga Martić rodio se 2. travnja 1929. u Dobriču, župa Mostarski Gradac, u obitelji Marka i Mare r. Markić. Na krštenju mu je dano ime Ivan. Pučku školu završio je u Pologu, a klasičnu gimnaziju polazio na Širokom Brijegu. Tu je kao đak dočekao i tragičnu 1945. godinu, kada je bio zavojačen. Bio je sudionik Križnoga puta. Franjevački habit obukao je 15. kolovoza 1947. na Humcu, a gimnaziju je dovršio u Dubrovniku i Splitu. Bogoslovni studij pohađao je u Sarajevu, gdje ga je biskup dr. Marko Alaupović 11. srpnja 1954. zaredio za svećenika. Najprije je bio kapelan u Mostaru (1955./56.), zatim odgojitelj sjemeništaraca u Splitu (1956.), a po zatvaranju sjemeništa opet je kratko na Brijegu. Kapelan u Mostaru (1956.-1962.), župnik u Bukovici (1962.-1966.), Kočerinu (1966./67.) i Posuškom Gracu (1967.-1970.) te gvardijan na Humcu (1970.-1972.). Od 1972. opet je u Mostaru, odakle upravlja udaljenom župom Nevesinje (1972.-1977.). Obnovio je filijalnu crkvu u Ulogu. Potom je kratko župnik u Ljutom Docu (1977.-1978.), pa kapelan u Posušju (1978.-1981.), Vitini (1981./82.), opet u Mostaru (1982.-1986.), te misionar u St. Gallenu u Švicarskoj (1986.-1987.). Kratko je župnik u Gorancima (1987./88.), zatim duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1988.-1991.). Godine 1991. odlazi u Blagaj, gdje je sa svojim župljanima preživio strahote rata. Kao prognanik bio je neko vrijeme u župi Tepčići-Ploče. Konačno je došao na Široki Brijeg, gdje je ostao do smrti. Preminuo je na Širokom Brijegu 2. siječnja 2003., u 74. god. života, 56. god. redovništva i 49. god. svećeništva. Pokopan je na groblju Mekovac 4. siječnja 2003. godine.
Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap