Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Oton Bilić (1970. - 1972.)
Fra Oton Bilić rođen je u Kovačima, župa Duvno, od oca Mate i majke Mara r. Musić. Nižu je školu pohađao u Donjem Brišniku, Makarskoj i Sinju, gimnaziju u Sinju, Splitu i Visokom, filozofiju i teologiju u Sarajevu i Zagrebu. U Franjevački je red stupio 19. kolovoza 1956. u Kraljevoj Sutjesci, a za svećenika ga je zaredio biskup Petar Čule na Širokom Brijegu 2. kolovoza 1964. godine. U Provinciji je obavljao različite službe. Počeo je kao kapelan na Širokom Brijegu 1965., potom na Humcu (1965.-1966), gdje je bio meštar novaka (1966.-1967). S Humca odlazi u Mostar odakle upravlja župom Nevesinje u tri navrata (1970.-1972.; 1977.-1978.; 1991.-1999-). Od 1973. do 1979. gvardijan je u Mostaru, zatim duhovni pomoćnik u Gorici (1979.-1984.), istu službu vrši i u Duvnu (1984.-1990., te od 2000. do danas). U dva je navrata bio tajnik Hercegovačke franjevačke provincije (1967.-1973.; 1990.-1993.). U mostarskom je samostanu 1. prosinca 1993. doživio teško ranjavanje od snajperskoga hitca.

Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap