Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Bogdan Ćubela (1961. - 1970.)
Fra Bogdan Ćubela rodio se u Grabovoj Dragi, župa Mostarski Gradac, 17. siječnja 1913. od roditelja Luke i Božice r. Zelenika. Na krštenju dano mu je ime Mirko. Pučku je školu završio u rodnom selu, gimnaziju na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru i Bologni. U franjevački red stupio je 6. kolovoza 1931. na Humcu, a svećeničko ređenje primio je u Mostaru 23. svibnja 1937. Pastoralno je djelovao kao kapelan u Grudama (1939.-1941), Kočerinu (1941./42.), Rakitnu (1942./43.), župnik u istome mjestu (1943.-1948.), gvardijan i župnik u Duvnu (1948.-1952.), župnik u Pločama (1952./53.), Tihaljini (1953.-59.), vikar samostana u Mostaru (1959.-1970.) odakle je upravljao župom Nevesinje (1961.-1970.), predsjednik rezidencije u Slanom (1970.-1972.), župnik u Glavatičevu (1972.-1977.). Od 1977. je duhovni pomoćnik u Konjicu. Preminuo je od srčane kapi u Konjicu 25. travnja 1979. u 67. god. života, 48. god. redovništva i 42. god. svećeništva. Pokopan je na groblju Šoinovcu u Mostaru 27. travnja 1979. 
Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap