Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Mirko Magzan (1953. - 1961.)
Fra Mirko Magzan rođen je u Mostaru, 21. kolovoza 1919. Roditelji su mu bili Pavao i Sofija rođ. Stoffel, a krsno mu je ime bilo Mihael. Osnovnu je školu završio u Mostaru, gimnaziju na Širokom Brijegu, a filozofsko-teološki studij na Humcu i Mostaru. U franjevački red stupio je na Humcu 5. srpnja 1936., a za svećenika je zaređen u Mostaru 2. svibnja 1943. Pastoralno je djelovao na Širokom Brijegu (1945.), a, nakon izlaska iz zatvora, u Mostaru punih 17 godina (1950.-1967.), odakle je služio župu Nevesinje (1953.-1961.), te na Humcu 18 godina (1967.-1985.). Imao je smisla za tehniku i sklonost glazbi. Znao je jednako vješto svirati na orguljama, kao i otkloniti najteži kvar na vozilu. Bio je uznik komunističkih zatvora: osuđen je na 12 godina zatvora i 6 godina gubitka građanskih prava, a izdržao je pet godina u Mostaru i Zenici (1945.-1950.). Preminuo je na Humcu 15. listopada 1985., u 67. god. života, 49. god. redovništva i 43. god. svećeništva. Dan kasnije pokopan je na Novom groblju na Humcu.

Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap