Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Miroljub Skoko (1941. - 1945.)
Fra Miroljub Skoko rođen je u Grabu, župa Veljaci, 12. kolovoza 1911., od roditelja Mate i Ive r. Herceg. Krsno mu je ime Vlatko. Gimnaziju je završio na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru i Lilleu (Francuska). U franjevački je red stupio na Humcu, 3. Kolovoza 1930., a za svećenika je zaređen u Kotoru, 14. lipnja 1936. godine. Službovao je u raznim mjestima: kao kapelan u Gorici (1938./39.), na Čerinu (1939./40.), u Blizancima (1940./41.), župnik u Nevesinju (1941.-1945), kapelan u Drinovcima (1945./46.), župnik u Grudama (1946.-1954.), Gorancima (1954.-1965.), kapelan u Duvnu (1965./66.), župnik u Kongori (1966.-1968.), kapelan u Čapljini (1968.-1973.) i Kočerinu (1973./74.). Bio je povučen u sebe, čovjek molitve, “junak šutnje”. Preminuo je na Kočerinu od srčanog udara 12. svibnja 1974., u 63. god. života, 44. god. redovništva i 38. god. svećeništva. Pokopan je 13. svibnja 1974. na groblju Mekovac na Š. Brijegu.
Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap