Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
Fra Vinko Nuić (1938. - 1940.)
Fra Vinko Nuić rodio se 29. lipnja 1910. u Drinovcima od roditelja Nikole i Ruže r. Kolak. Na krštenju mu je dano ime Petar. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju na Širokom Brijegu. Bogosloviju je završio u Mostaru i Lilleu (Francuska). Franjevački je habit obukao 29. lipnja 1928., a za svećenika je zaređen u Mostaru 11. studenoga 1934. Pastoralno je djelovao kao kapelan na Humcu (1936.-1937.) i Posušju (1937./1938.), zatim župnik u Nevesinju (1938.-1940.), Glavatičevu (1940.-1942.), kapelan na Humac (1942./1943.), u Mostarskom Gracu (1943./44), u Duvnu (1960./61.), u Slanom i ujedno upravitelj župe Majkovi (1961.-1964.). Najduže je vremena proboravio u Duvnu u dva navrata (1964.-1970, i 1971.-1980.). U međuvremenu kratko je na Humcu (1970./71). U Duvnu je uglavnom “de familia”, a ponekad pomažući i u pastoralu. Zbog teških patnji, koje je proživio tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća, bojao se svega i svačega. U komunističkom zatvoru proveo je sedam godina (1945.-1952.) u Zagrebu i Staroj Gradišci. Toga straha nikada se nije mogao osloboditi. Bio je osobito poznat po osebujnom tumačenju podrijetla riječi iz stranih jezika. Preminuo je u Tomislavgradu, 21. studenog 1980. u 71. god. života, 53. god. redovništva i 47. god. svećeništva. Pokopan je dan kasnije na groblju Karaula u Tomislavgradu.
Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap