Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
fra Srećko Škorput (1918.-1920.)
Fra Srećko Škorput rodio se u Orahovlju kraj Ljubuškoga 30. listopada 1889. Roditelji su bili Mate i Iva r. Grbavac. Na krštenju je dobio ime Stojan. Školovao se u Veljacima, Širokom Brijegu i Mostaru. U Franjevački je red stupio 12. kolovoza 1910. na Humcu, a za svećenika ga je zaredio biskup fra Alojzije Mišić u Mostaru, 27. Lipnja 1915. godine. Prvo je bio kapelan na Humcu (1916.-1918.), a potom je osam godina župnikovao u Nevesinju (1918.-1926.). Preminuo je od sušice na Humcu, 26. travnja 1927. u 37. god. života, 17. god. redovništva i 12. god. svećeništva. Pokopan je na Novom groblju na Humcu. Fra Dujo Ostojić zapisao je da je "na Prevratu puno pretrpio od komita, dobio sušicu i od iste umro."
Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap