Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
fra Ambro Mišetić (1909.-1918.)
Fra Ambro Mišetić rodio se 14. prosinca 1882. u Grabovniku, župa Vitina. Roditelji: Jure i Mara r. Čuvalo. Krsno ime: Stjepan. Pučku školu pohađao je u Ljubuškom, gimnaziju na Širokom Brijegu, a studij teologije u Mostaru i Fuldi (Njemačka). U franjevački novicijat stupio je na Humcu, 4. listopada 1900., a za svećenika je zaređen u Mostaru 29. Lipnja 1905. Sedamnaest godina pastoralno je djelovao u raznim župama u Hercegovini. Tako je bio kapelan u Županjcu (1906.-1908.) i na Širokom Brijegu (1908./09.), župnik u Nevesinju (1909.-1918.), kapelan u Mostaru (1918./19.), župnik u Seonici (1919.-1921.) i Kongori (1921./22.) kroz te tri godine služio je obje župe. U prosincu 1922. odlazi u Ameriku. Najprije je bio u Portlandu, gdje se duhovno brinuo za hrvatske iseljenike (1922.-24.). Potom djeluje kao župni pomoćnik u južnom Chicagu (1924.-1926.), a kao župnik u St. Louisu (1926.-1928.), gdje je sagradio novu crkvu na boljem i ljepšem mjestu, Milwaukeeu (1930-37) i Steeltonu (1937.-1950.). Od 1950. do smrti u mirovini je u samostanu Sv. Ante u Chicagu. Tu je i umro 23. veljače 1966., u 83. god. života. Pokopan je na groblju Holy Sepulchre u Chicagu, 28. veljače 1966.Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap