Sveta Misa služi se u Župi Nevesinje u Oratoriju sv. Pavla svake nedjelje i zapovje-
dne svetkovine u 10.00 sati.

Ulica Nemanjića, b.b. 88280 Nevesinje
email: kancelar@cbismo.hr
email2: zupanevesinje@gmail.com
mob: +387 63 312-639
tel: +387 59 601-590

 
POMOZIMO DOVRŠENJE ŽUPNE CRKVE!
Dragi štovatelji Velike Gospe, prijatelji i dobročinitelji njezine crkve i  župe Nevesinje!
 
Kao župnik župe nevesinjske, u ime vjernika i župljana, želim vam, uz informaciju o do sada učinjenom, izraziti zahvalnost za vaš milodar, doprinos i potporu ovoj župnoj zajednici u njezinu preporođenju, očitovanu u bilo kojem obliku, jer je svaka pomoć dobro došla. Bog vam svaku milost dao, osobito onu najpotrebniju!
Darom i potporom Gospinih štovatelja, kao i prijatelja i dobročinitelja župe nevesinjske, od 2007. godine, kada je započeta sustavnija obnova župnih objekata, do sada smo na građevinskom području ostvarili sljedeće inicijative:
- na župnoj kući obavljeni su radovi sanacije, obnove  i njezina opremanja, dograđena je i garaža, tako da svećenik-župnik može redovito živjeti i djelovati u ovoj župi;
- na bivšem srušenom pomoćnom (gospodarskom) objektu, uz prostor za kućne tehničke potrebe, izrađena je na katu dvorana koja, dok traje ponovna izgradnja župne crkve, služi za liturgijske obrede i potrebe;
- na župnoj crkvi salili smo nove temelje i temeljnu ploču, u razmjerima s prethodnim stanjem, te do sada ozidali crkvu u oltarnom dijelu (apsidi) u cijelosti, a u ostalim dijelovima u visini 3 m.
Nakon zimske stanke i smirivanja atmosferskih prilika u ovom planinskom kraju ponovno smo otpočeli građevinsku djelatnost sa željom da do Velike Gospe ove godine te po Velikoj Gospi dokle vremenske prilike dopuste, uradimo sljedeće, ako Bog da:
- ozidati još 6 m crkve (unutrašnja strana s opekom = 25, a vanjska strana s vlastitim kamenom od porušene crkve). Sve prati postavljanje izolacije i armature u nosivim stupovima;
- saliti A/B ploču i postaviti krov na crkvi sa hidro- i termoizolacijom;
- postaviti oluke, obšave i snjegobrane na cijelom objektu;
- nabaviti i postaviti otvore: prozora do 4 m2 = 18 komada i vrata do 4 m2 = 6 komada.
        Ako nekoga srce potiče da bude donator pojedinih prozora ili vrata prema projektu, može se prijaviti, što s radošću i zahvalnošću prihvaćamo. Njihova imena bit će unesena i u župne knjige i na ove stranice, ako drukčije ne zažele. Imajmo, braćo, na pameti riječi Gospodina Isusa, koji reče: "Blaženije je davati nego primati" (Dj 20,35).
Zato se i ovaj put usuđujem pokucati na vrata vaše vjere i ljubavi prema Bogu i podsjetiti vas ne samo na svakodnevnu molitvu Bogu za duhovni i vjerski napredak ove župe, nego i na nesebičnu i radosnu potporu za skoro dovršenje ponovne izgradnje srušene crkve Velike Gospe u Nevesinju. Preuzimam riječi sv. Pavla Korinćanima: "Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo"  (2 Kor 9,7-8).
Svoj prilog darovatelji mogu doznačiti putem uplatnice ili na način koji pojedincima najbolje odgovara.
            U nadi da ćete, poštovani vjernici i čitatelji ove stranice, kao i do sada, imati razumijevanja za ove iznesene potrebe, te svojim prilogom, i u ovo doista teško vrijeme pokazati svoju ljubav prema župi i Gospi nevesinjskoj, prema našim pokojnima kojih tijela počivaju na nevesinjskim grobljima a duše im žive u nebu, kao i prema živima i njihovim pradjedovskim ognjištima, s poštovanjem vas pozdravljam zazivajući Božji blagoslov na sve vas, do ponovnog susreta na ovoj web poljani.                                             
 don Ante Luburić
župnik župe nevesinjske
Mostar, 3. srpnja 2010. – blagdan sv. Tome apostola


Sva prava zadržana (C) 2009 - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje

Home Home Home Search Sitemap